Projektas „Kartu mes galime daug daugiau“

INTERNATIONAL BUSINESS WOMEN NETWORK NAUJAS PROJEKTAS!

IBWN pradėjo įgyvendinti projektą 2023-1-LT01-KA122-ADU-000148441 KARTU MES GALIME DAUG GERIAU

Projekto metu planuojame bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis Maltoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, kurios teikia neformalaus ugdymo paslaugas ir vykdo projektus suaugusiųjų švietimo kokybės gerinime: 1. Empower NGO Graikijoje organizuoja įvairius neformalius mokymus ir renginius moterims ir prisideda prie socialinės atskirties mažinimo regionuose; 2. IKIGAI INSTITUTE, SPANISH ASSOCIATION FOR ENTREPRENEURSHIP AND PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Ispanijoje organizuoja įvarius neformalius mokymus skaitmeninių inovacijų srityje; 3. Rightchallenge – Associação Portugalijoje aktyviai dirba tvarios ekonomikos skatinimo srityje; 4. Skills Zone Malta co Maltoje organizuoja skaitmenizavimo ir kalbų mokymus suaugusiems.

Projekto tikslas – padėti tobulinti ir įgyti moterims bendrąsias kompetencijas, gerinti moterų švietimo kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį, organizuojant skaitmeninio raštingumo, finansinio raštingumo, anglų kalbos, tvarios ekonomikos principų ir verslumo mokymus.

Projekto metu 12 IBWN narių turės galimybę didinti savo kompetencijas, remiantis užsienio partnerių patirtimi.

Projektas finansuojamas Erasmus programos lėšomis.